top of page
  • Writer's pictureAdrian Kopniak

Macbook Pro 2020/2021 A2251 - Skadet etter et fall og touchbar defekt

Intel Macbook Pro 13 tommers 2021 A2251 reparasjon etter et fall.


Det var skade på logikkkortet, par komponenter har falt av og det største problemet ble revet av <<hallsensor>>


Denne komponenten er ansvarlig for å oppdage om den bærbare skjermen er lukket eller åpnet, uten at komponenten er koblet til og fungerer, kan den bærbare datamaskinen ikke fungere normalt.


I løpet av fallet ble <<hallsensoren>> revet av sammen med kobberputene fra hovedkortet. På grunn av dette var det umulig å lodde det tilbake og få det til å holde på hovedkortet. I denne reparasjonen måtte jeg føre ledninger til komponenten og så måtte jeg lime komponenten til hovedkortet ved hjelp av epoksy.


Det siste man skulle gjøre var å bytte ut touchbaren som ble skadet under fallet


Intel Macbook Pro 13 inch 2021 A2251 repair after a fall. There was damage on the logic board, couple components have fallen off and the biggest problem was torn off <<hall sensor>>

This component is responsible for detecting if the laptop screen is closed or opened, without the component attached and working the laptop cannot function normally.

During the fall the <<hall sensor>> was torn off together with the copper pads from the motherboard. Because of this it was impossible to solder it back and make it hold onto the motherboard. In this repair I had to run wires to the component and then I had to glue the component to the motherboard using epoxy.

The last thing to do was to replace the touchbar which was damaged during the fall


Trenger du data hjelp, trenger du MacBook-en din reparert, hvis den plutselig døde eller var væskeskadet, ikke nøl med og kontakt meg via e-post eller ring/sms

Jeg yter tjenester i Oslo, Stabekk, Sandvika, Drammen.

Jeg tilbyr også henting og levering.

Det er gratis hvis du bor (for eksempel) i Skøyen, Majorstuen, Ullern, Frogner, Ullevål.

Ikke nøl med å spørre!

912 56 616

Drammensveien 119B

0273 Oslo

30 views0 comments

Comments


bottom of page