top of page
  • Writer's pictureAdrian Kopniak

Macbook Pro 16 inch 2019 A2141 liquid damage repair (reparasjon av væskeskader)

Macbook Pro A2141 that has been liquid damaged. I received the macbook couple hours after the accident, a lot of damage and corrosion already happened but I was able to fix it and make it work again. Areas of the logic board that were damaged:

1. In the vicinity of SSD controller chips(potential risk of losing the data if any of the SSD power lines(PP0V9_SSD, PP1V8_SSD, PP2V5_SSD) were shorted with main high voltage power line (PPBUS_G3H) that is located very close to the SSD power lines

2. Charging port controllers CD3217 chips

3. Speaker amplifier chips

4. Touchbar connector area

5. Keyboard backlight connector

6. Left speaker connector

7. Left speaker with the connector cable A lot of work had to be done, around 20 passive components(capacitors, resistors and inductors) had to be replaced, together with 7 different microchips

***components and chips taken from a donor board - this makes the job easier, since I do not have to order 20-30 different kinds of components (every component has to have same parameters as the one that is replaced - voltage/current rating, resistance, capacitance, inductance)***

Macbook Pro A2141 som har blitt væskeskadet. Jeg mottok macbooken et par timer etter ulykken, mye skade og korrosjon har allerede skjedd, men jeg klarte å fikse den og få den til å fungere igjen.


Mest skade og korrosjon var i nærheten av SSD-kontrollerbrikker (potensiell risiko for å miste dataene hvis noen av SSD-strømledningene (PP0V9_SSD, PP1V8_SSD, PP2V5_SSD) ble kortsluttet med høyspentledning (PPBUS_G3H) som er plassert svært nær SSD-strømmen linjer Mye arbeid måtte gjøres, rundt 20 passive komponenter (kondensatorer, motstander og induktorer) måtte byttes ut, sammen med 7 forskjellige mikrobrikker

***komponenter og brikker tatt fra et donorkort - dette gjør jobben enklere, siden jeg ikke trenger å bestille 20-30 forskjellige typer komponenter (hver komponent må ha samme parametere som den som erstattes - spenning/strøm vurdering, motstand, kapasitans, induktans)***


48 views0 comments

Comments


bottom of page