top of page
  • Writer's pictureAdrian Kopniak

Macbook Air M1 A2337 Liquid damage - no power/no charging/ does not turn on

Rose gold Macbook Air M1 that has been liquid damaged. The machine was not turning on or charging. The most damaged area was where the CD3217 USB C/Thunderbolt controller chips were located. Luckily corrosion was not that significant, but only because the customer decided to repair the device as soon as possbile. Both old chips had to be removed, that is absolutely critical for the area to be properly cleaned up, because corrosion happens also under the chips. Both of the were discarded. Those chips are pretty resilient but after the liquid damage it cannot be guaranteed that they are going to work 100%. New chips were reballed and soldered onto the motherboard. Other corroded passive compenents such as capacitors and resistors had to be replaced, after the repair the logic board was cleaned up in ultrasonic cleaner and dried properly. The whole repair was done in couple of days and the customer was given 12 months warranty on the repair.

Macbook Air M1 A2337 Væskeskade - ingen strøm/ingen lading/ slår seg ikke på


Rose gull Macbook Air M1 som har vært væskeskadet. Maskinen ble ikke slått på eller ladet.


Det mest skadede området var der CD3217 USB C/Thunderbolt-kontrollerbrikkene var plassert. Heldigvis var ikke korrosjon så betydelig, men bare fordi kunden bestemte seg for å reparere enheten så snart som mulig.Begge de gamle flisene måtte fjernes, det er helt avgjørende for at området skal bli ordentlig ryddet opp, fordi det også skjer korrosjon under flisene.


Begge ble kastet. Disse brikkene er ganske spenstige, men etter væskeskaden kan det ikke garanteres at de kommer til å fungere 100%.


Nye brikker ble reballed og loddet på hovedkortet. Andre korroderte passive komponenter som kondensatorer og motstander måtte byttes, etter reparasjonen ble logikkkortet renset opp i ultralydsrenser og tørket skikkelig.


Hele reparasjonen ble utført på et par dager og kunden fikk 12 måneders garanti på reparasjonen. Trenger du en macbook-reparasjon i Oslo, Lysaker, Stabekk eller Sandvika/Drammed - ring eller send meg en sms på 912 56 616

53 views0 comments

Comments


bottom of page